Профил

NearSoft Ltd. е създадена в началото на 2006 година. Целта ни е да предложим модерни решения и достъпни информационни услуги за индустрията. Ефективното комбиниране на модерни технологии в софтуерните разработки дават възможност на NearSoft да доставя цялостни технологични и методологични решения за обработка на производствената информация в реално време.



Мисия

Нашата фирмена мисия е да помагаме на нашите клиенти да подобрят ефикасността си на работа, чрез внедряване на новаторски информационни технологии в помощ на техния бизнес. Това е нашият основен принцип, който доразвиваме с времето на базата на нашия професионализъм и опит

  • Качество– “Ако нещо си струва да се направи, направи го добре”. – Ниско качествените продукти са разочарование за всички – производители, продавачи, купувачи или потребители. Затова ние стриктно спазваме принципа за високо качество без компромиси.
  • Ефективност – Навсякъде около нас се говори за ефективност – ефективен бизнес, ефективен бюджет, ефективен автомобил, ефективна работа и т.н. Ефективността за нас е дефинирана по отношение на оптималното използване на ресурсите и бързината на изпълнение на задачите, при достатъчно вложения, за да не се налага повторното им изпълнение.
  • Работа в екип – Работата в екип е от изключително значение за нашия успех. Резултатите постигнати от NearSoft са плод на голямото старание на нашия екип с индивидуалното участие на всеки. Успехът е споделен, ние работим заедно, дори понякога от различни точки на света, и споделяме общите си усилия за постигането на по-високи цели. Това различава нашите служители от тези в други компании.
  • История

    VF

    Г-н Владимир Филипов, управител, основава фирмата през 2006 година. Той притежава магистърска степен по Автоматизация на производството и има над 19 години опит в софтуерната индустрия.  През последните 12 години той е работил в областта на  Manufacturing Execution Systems по цял свят за клиенти като Thyssen Krupp, SSAB, Avesta, Celsa, Baosteel, Baoxin, Yusco, China Steel, Europa Metali, ASW, BSCD, NSS, AST Terni, TSSI, Nippon Steel и много други и е един от главните фактори ABB да е световен лидер в областта на системи за управление на производството (СУП). Преди да основе NearSoft, той е бил продуктов мениджър за цял свят в ABB.

    Vladimir Filipov