Партньори

partners

Партньори – в храма на доверието! 

Сътрудничеството изисква доверие. Без доверие организациите не могат да съществуват и да се развиват като отворени структури. Доверието не само подобрява колективната работа, но и помага за намаляване на разходите по контролиране и наблюдение на дейността. Три са категориите, които определят същността на доверието: компетентност, отговорност и добро име.

    NearSoft се гордее с партньорството си с едни от най-големите доставчици на новаторски технологии в света. Като партньор на ABB, NearSoft може да поддържа модерни производствени системи и софтуерни решения. Нашето Microsoft® Empower сътрудничество ни предлага достъп до нови технически решения и нови технологии, които дават сериозно предимство на нашите продукти. Партньорството ни с Муди Интернешънъл и TÜV Райнланд ни позволява да предоставим на българските производители необходимите документи за прилагане и активно използване на международните ISO и HACCP стандарти за управление.


Партньорска Програма

Целта на нашите партньорски програми е да разширим нашата МОМ4 екосистема посредством привличането на висококвалифицирани партньори, с местно присъствие и допълнителни решения към нашите МОМ4 продукти. Посредством обучение и тясно сътрудничество по време на изпълнение на клиентските проекти, ние осигуряваме на нашите партньори достъп до най-добрите умения и компетентности, за да постигнат несравнимо по-висока добавена стойност за техните клиенти. 

Нашият партньор е в основата на нашите амбиции за растеж и трябва да разбира от модерните тенденции в промишлеността и специфичните нужди на клиентите. Партньорът трябва да бъде в състояние да спомага на клиентите ни в оптимизирането на тяхната производствена среда, което да доведе до бърза и надеждна възвращаемост на инвестицията. Нашата програма ви позволява да увеличите своята линия от продукти и услуги, без необходимостта от продължителна разработка и да намалите рисковете свързани с внедряването на софтуерни системи в производството благодарение на нашите стандартни МОМ4 продукти. 

Партньорската програма на НиърСофт е отворена за всяка компания на пазара имаща желание да прави бизнес с продукти и решения от НиърСофт, включително и компании, които продават продукти и решенията за индустрията, доставчици на решения или системни интегратори. Нещо повече, тя е част от стратегията ни да влизаме в диалог с водещи консултанти, анализатори и други експерти от бранша.