Индустрия


Информацията за едно предприятие е както масло за двигателя! Мениджърите могат да получат конкурентно предимство, когато управлението на информацията е:

 • базирано на факти
 • надеждно и действително

и където дейностите са оптимизирани непрекъснато и управлявани проактивно.

Пълният пакет от продукти MOM4 е насочен към мениджърите, давайки им необходимите инструменти за прилагането на стандартите ISO и HACCP и постигането на истинско Лийн производство.

 • Ползи

  • Реагирайте по-бързо на променящите се пазарни условия
  • Подобрете производителността, като същевременно намалите грешките и дефектите
  • Осигурете прозрачност в рамките на вашето предприятие както и през цялата верига за доставки
  • Постигнете по-детайлен контрол над вашите производствени процеси
  • Интегрирайте всички производствени операции
  • Реализирайте пълните възможности на инвестицята в ERP системи
  • Въведете, поддържайте и подобрете инициативи за непрекъснато подобрение на качеството
  • Приемете еволюционен подход за модернизиране на своите производствени операции
  • Намалете разходите, свързани с поддръжка, обучение и ИТ
  • Намалете разходите и времето, необходимо за постигане и спазване на регулаторните изисквания