Хранително-вкусова

FoodКъм производителите на храни в Европа са поставени изисквания за всеки произведен продукт да се проследи произхода и доставките на суровините, от които е произведен. Това е залегнало в европейското законодателство (EU директива 178/2002) и е в сила от януари 2005. Новите изисквания и търсенето на висока ефективност налагат внедряването на системи за автоматизация и контрол (PLC, DCS) и супервайзорни системи за управление (SCADA). С усъвършенстването на SCADA технологиите се увеличават потенциалните възможности за предоставяне на необходимата информация за по-високите нива на управление в предприятието  (MES) и (ERP).
Manufacturing Execution  System (MES) описва цялостната  информационна  инфраструктура необходима на фирмата за следене и ефективен контрол на  производствените  процеси и продукцията.
Като допълнение, MES може стриктно да следи и управлява най-важните за изпълнението на процеса показатели като:

 •     Добив
 •     Вложени материали
 •     Качество и сигурност на храните
 •     Движение на материалите
 • Ползи

  Основни предимства на MOM4 са:
  • Индустриално стандартизирана функционалност
  • Минимални прекъсвания на производството при внедряване
  • Подобряване на производствените графици
  • Подобрена производителност
  • Подобрена последователност и качество на продуктите
  • Оптимизиран разходна норма на суровините – подобрен стоков контрол
  • Намалена отпадъци
  • Премахване на неотчетени загуби
  • Пълно електронно проследяване по цялата производствена верига
  • Подобрен контрол – 100% точност на етикетирането