Металургия

Решенията на NearSoft са базирани на десетилетен опит в доставянето на комплексни Системи за оперативно управление на производството (Manufacturing Execution Systems – MES), Интегрирани системи за производство и управление (Collaborative Production Management – CPM ), интеграцията им със системи за автоматизация и контрол (PLC, DCS) и системи за бизнес управление (ERP).

Нашият опит е насочен към цялостните или частичните нужди на металургичните предприятия и покрива области като: Домени пещи (BF), Електродъгови пещи (EAF, LF), Непрекъсната разливка (CCM), Горещо валцуване (HRM), Студено валцуване (CRM) и Процесни линии (АPL).

         

 

 • Ползи

  • Увеличете пропускателния капацитет на производството
  • Намалете оперативните разходи
  • Намалете ненужните запаси от суровини и заготовки
  • Увеличете доходността на производството
  • Подобрете и поддържайте качеството на крайните продукти
  • “Институционализирайте” производствените правила и рецепти
  • Подобрете скоростта и точността на решенията на мениджърите
  • Подобрете информираността на операторите

  MOM4knife

  Допълнителни модули:

  • Оптимизация на рязане на материали
  • Оптимизация на производствените графици
  • Управление и поддръжка на валците
  • Управление и поддръжка на матриците