Циментова и добивна

Minerals

MOM4  драстично опростява управлението на производството, като дава възможност за мониторинг и контрол на изпълнението, управление на времето за престой и техническо обслужване, както и предоставяне на статистически инструменти за производствени анализи. MOM4 събира огромни количества данни и прави смислена информация от тях, за да представи само необходимата информацияза определен момент във времето. В едно предприятие се генерират огромно количество данни. MOM4, посредством специална обработка на данни е в състояние да извлече, категоризира и да комбинира информацията в смислен формат.

MOM4 улеснява:

 • Премине към оптимално управление на производителността в завода, посредством подобряване на ефективността на процеса и качеството на продукта.
 • Навременни бизнес решения посредством всекидневно наблюдение, контрол и анализи на производствения процес.
 • По-висока ефективност в производството и управление на поддръжката, при постоянно високо качество – намалени производствените разходи.
 • Подобрения в доказване на изпълнението и спазването на регулации.
 • Подобрена ефективностт и производителност на персонала.
 • Подобрена стабилност в управление на складовете при по-ниски нива на запасите.
 • Ползи

  • Активно управлявайте ефективността на завода
  • Увеличете производителността на  активите
  • Намалете разходите за спазване на екологичните стандарти
  • Управлявайте потреблението на енергия
  • Стандартизирайте управление на качеството и лабораториите
  • Подобрете баланса на материалите
  • Интегрирайте пълна, точна и последователна информация за производството в ERP