Фармация

PharmaМениджърите на едно фармацевтично производство са изправени ежедневно с проблеми, като огромен брой документи на хартиен носител, някои от тях все още частично сурови, колегите непрекъснато се питат: “Какво трябва да направим?”. Не са и за подценяване постоянните дискусии с отдела по продажби за спешни поръчки, които трябва да са готови “до утре”. Има по-благоприятни сценарии: персонала е оборудван с терминали и може да бъде консултиран за дейностите, които трябва да бъдат направени, на всяко работно място по всяко време, операторите извършват съответните дейности, подредени в определен ред. Накрая, пълна електронна документация и записи на операциите и състоянието на производство са достъпни само с натискането на един бутон. Софтуерните решения за оперативното управление (Manufacturing Operations Management – MOM ) са в основата на този сценарий. MOM следи, оптимизира и документира на бизнес процесите, извършени от производството в пълно съответствие с всички фармацевтични изисквания. MOM има за цел повишаване на безопасността и надеждността на производствения процес и подобряване на качеството на продуктите. МОМ са подходящи за различни процеси, включително химични или биохимични производства на активни фармацевтични съставки (АФС), и следобработката на тези съставки в твърди и течни форми на дозиране.

 • Характеристики

  • Претегляне и дозиране
  • Стандартни оперативни процедури (СОП)
  • Електронни работни инструкции
  • Целево производство
  • Проследяемост и етикиране
  • Номерационна система за електронния продуктов код (EPC)
  • Електронен запис на партида
  • Пълна генеалогия и одитна пътека
  • Пълна производствена история
  • Статистически контрол на процеса
  • Коефициент за пълна ефективност на оборудването
  • Управление на качественият контрол в лабораториите
  • “Институционализиране” на производствените правила и рецепти
  • Производствено разузнаване