Производствени ИТ

Индустриалната глобализация, която се състоя през последните десетилетия принуди производителите да произвеждат висококачествени продукти по най-ефективен начин. Стремежа към усъвършенстване на производствените операции се превърна в ключов въпрос за преработващата промишленост. Много бързо се наложи необходимостта от интегрирано наблюдение на работните процеси за производство в реално време. Българските производители трябва да бъдат най-чувствителни и най-бързи на пазара, най-гъвкави и с най-високо качество на продукцията. Степента на задоволяване на очакванията на клиентите в крайна сметка определя успеха в условията на световeн пазар. Тази клиентски-ориентирана стратегия изисква интегрирана инфраструктура за управление на информацията, която напълно да интегрира бизнес нуждите с производствения процес.
Тъй като бизнесът поставя все по-голям натиск върху производството, фирмите търсят начин да подобрят своето оперативно управление посредством прилагането на нови инициативи, методологии и инструменти. Допълнителни нови предизвикателства за производителите възникнат от налагането на норми и насоки, като например стандарти за осигуряване на качеството и подзаконовите актове в хранителната и фармацевтичната промишленост. Днес, прозрачността и проследимостта играят все по-важна роля.

 • Нашият подход

  Подходът на NearSoft се основава на убеждението, че производ-ствените ИТ решения са само един фактор, а не самоцел. MES/MOM решенията следва да допринасят за основните бизнес цели на производителя, които в повечето случаи са свързани с подобряване на оперативното управление. Този подход дава възможност на нашите специализирани консултанти по оперативно управление да притежават специфични знания и опит в индустриални ИТ решения, а не само в сферата на софтуер-ните услуги.

 • ИТ системи

  ERP Enterprise Resource Planning
  SCM – Supply Change Management
  CRM – Customer Relation Management
  PLM – Product Lifecycle Management
  MES – Manufacturing Execution Systems
  MOM – Manufacturing Operation Management
  CMMS – Maintenance Management System
  EAM – Enterprise Asset Management
  SCADA – Process Supervision
  PLC / DCS – Control Systems – Automation