MOM или ERP

SAPvsMOMПочти всеки път, когато някоя компания започвана проект по внедряването на MOM (система за Оперативно Управление на Производството), възниква въпросът: “Не може ли просто да използваме нашата ERP, вместо да купуваме МОМ система?” Това е естествен въпрос. Много компании са похарчили десетки до стотици милиони лева за тяхната ERP система и те искат да постигнат максимална полза от тази инвестиция. Въпреки това, отговорът на въпроса не винаги е толкова очевиден. Модерните ERP системите обхващат широк спектър от бизнес процеси, включително финанси, логистика, управление на транспорта, човешки ресурси, продажби и дистрибуция. Производството е само една малка част от бизнес процесите на компанията. Така че истинският въпрос е: Може ли ERP софтуерът да се справи с управление на процесите и производствените операции на компанията едновременно с обработката на бизнес процесите? Отговорът е, че някои ERP системи понякога могат, но обикновено само при определени условия.

Основните дейности, които съставят управлението на производствените операции са добре разработени и документирани в стандартите ANSI/ISA 95 и IEC/ISO 62264. Тези стандарти бързо се превръщат в основа за изготвянето на спецификации в повечето МОМ проекти. Избораът, кое решение е по-подходящо за вашата фирма МОМ или ERP, следователно ще се основава на няколко фактора, включително:

 • Основни функционални изисквания
 • Размер на компанията и обхвата на ERP решението
 • Изискванията и способността на системата да работи без поддръжка за определен период от време
 • Локално срещу централизирано управление на производствените процеси

Основните функционалности, които обикновено се изискват от MOM системите включват:

 • Автоматизирани работни потоци поддържащи производствените процеси
 • Автоматизирано събиране на данни и информация от сензори и производствено оборудване
 • Управление и проследяване на производствените материали в рамките на разходните центрове и между тях
 • Управление и проследяване на производственото оборудване
 • Генериране на производствена документация.
 • Подробни производствени графици, като например интегрирано планиране на капацитета и работните процеси с производство на оборудване
 • Управление и проследяване на квалификацията  и обучението на персонала
 • Инструменти за производствен, процесен, и продуктов анализ, необходими за подобряване на процесите в производството
 • Генериране на KPIs (ключови показатели за производителността) .

Всяка ERP или MES система, която претендира да поддържа МОМ дейности, трябва да отговаря на Вашите основни изискваната за функционалност. Внимателно преценете по какъв начин предлагания продукт покрива Вашите изисквания и дали отговаря на стандартите. Важно е да се определи дали специално написаните ERP програми поддържащи МОМ функционалности биха спестили пари вместо използването на традиционни MОМ решения.

Въпросът за използването на ERP или МОМ система за подпомагане на производствени дейности, може да бъде спорен, но прилагането на няколко точно определени критерии, могат да направят отговора на въпроса лесен. Една ERP системата е самодостатъчна, ако са включени основни МОМ характеристики, ERP системата има малък обхват, включващ няколко цеха, поддържа производствени дефиниции и процедури на работния поток, и производството може да продължи за една или повече смени при авария на системата. В противен случай MОМ-базираното решение, може да бъде най-добрият отговор на вашите нужди за оперативно управление на производството.

С голямото разнообразие от съоръжения в производство, “правилният” отговор на въпроса ERP или MES може да бъде различен за всеко предприятие. Най-доброто решение може да бъде смесена система за някои инсталации, използващи локални MОМ решение, а за други централизирана ERP система. Някои производства могат да бъдат достатъчно големи и сложни, за да оправдаят цялостно локално MОМ решение, докато други могат да работят в рамките на ограниченията, наложени от една централизирана отдалечена ERP система.

 • Критерии

  Размер на фирмата, –  ERP вместо MOM, ако ERP системата поддържа няколко съоръжения и броя на транзакциите на данни между производството и ERP системата е няколко транзакции на час.
  Производство без поддръжка? – Възможността да се работи без връзка е сред критериите за вземане на решение да се използва отдалечена ERP или локална MOM система.
  • ERP вместо MOM система може да се използва ако Вашето производство може да работи в продължение на 24 и повече часа с използване на ръчни процеси (на хартиен носител).
  • ERP вместо MOM система може да се използва ако поддържа локално буфериране на данни и ако производството Ви може да работи между 8 до 24 часа без връзка с ERP системата.
  • MOM вместо ERP система трябва да се използва ако Вашето производство не може да работи повече от 8 часа без системата или да използва ръчни процеси и хартиени архиви. 

  Локално срещу централизирано управление – ERP системите обикновено не са предназначени да поддържат локални процедури или да се справят с непрекъснати промени в процедурите.
  • ERP вместо MOM система може да се използва ако има ограничен брой локални работни потоци, които не се обработват от DCS или системите за последователно изпълнение.
  • МОМ вместо ERP система трябва да се използва ако има значително раазнообразие на производствените процеси в рамките на предприятието или има значително разнообразие на производствено оборудване и локални работни потоци.