MOM или MES

MESvsMOM

Докато бизнес приложенията са навлезли значително в други сфери, разнообразието на производствени операции не позволяват подобна стандартизация и ползването на унифициран софтуер в ранотни условия. За отделните предприятия и дори за отделни функции в рамките на едно предприятие, често са използвани електронни таблици, саморъчно направени приложения или самостоятелен софтуер за мониторинг, показване и записване на резултатите. Въпреки това, производствените компании все повече осъзнават, че не могат да продължат да работят с частична поддръжка и минимална отчетност там където се генерира печалбата – в производството. В началото много MES системи бяха от затворен тип и изградени за конкретното производство, като нямаха необходимата конфигурируемост и гъвкавост, необходима за да се адаптират към променящите се бизнес условия. Това даде отражение в необходимостта от непрекъснато обслужване на софтуера и доведе до безкраен процес по внедряването му. Поради тези и други причини, ранните MES системи си спечелиха репутацията, на скъпо и рисковано начинание, което често не отговаря на първоначалните цели за възвращаемост на инвестициите.

В края на 1990 и началото на 2000, добрата работа по създаването на стандарт за периодични процеси ISA-88, извършена от доставчиците на системи за автоматизация, беше разширена чрез стандарта ISA -95 отнасящ се за цялото предприятие. В този стандарт терминът Оперативно Управление на Производството (MOM) беше изложен посредством подробно дефиниране на дейностите и бизнес процесите в рамките на MOM, включително в следните области: Производство, Качество, Поддръжка и Складово стопанство.

Традиционни Manufacturing Execution Systems (MES) се концентрират главно върху производството, с минимална интеграция с цялостните бизнес функции на предприятието. Новите МОМ решения създават гъвкавост и мащабируемост необходими за превръщането им в истински корпоративни приложения.

“MES” все още се използват и се предлагат от много производители. В някои случаи може да се отнася за компании, чийто продукт, има подобни възможности с тези на MOM, но в други случаи може да се отнася за фирми, които не са в крак с технологичния напредък и все още предлагат остарели програмни решения.

 • Характеристики

  Основни характеристики на МОМ

  • Система, основавана на конфигурируема платформа с възможности за надграждане
  • Стандартизирана интеграция с ERP
  • Стандартизирана интеграция с индустриалната автоматизация
  • Стандартизиран производствен модел на данните
  • BPM за моделиране на производствени мощности – моделиране, визуализация, оптимизация, глобално обновяване и хармонизиране на производствените процеси
  • Управление на събития – способността да се събират, натрупват, анализират и да се реагира на текущите производствени събития в реално време
  • Един и същ продукт се използва за производство, поддръжка, качество и складово стопанство.