Ползи от МОМ

Проучване, проведено от MESA и докладванo от списание Modern Materials Handling, идентифицира основните предимства на МОМ:

 • 45% средно намаление на цикъла на производство
 • 17% средно намаление на незавършената продукция
 • 75% средно намаление на времето необходимо за въвеждане на данни 
 • 32% средно намаляване на производственият цикъл
 • 56% средно намаление в записването на хартия в производството
 • 15% средно намаление на готовите некачествени стоки

В сферата на производството, всяка фирма е уникална. Всяка има специфично оборудване, процеси, процедури и изисквания, но успешните Фирми имат нещо общо – ефективни производствени процеси.

Единна интеграционна платформа В много производствени фирми, IT системите са смес от дублираща се функционалност, пропуски във поддържаната функционалност и много изолирани решения като Excel, хартиени документи и други. В допълнение на това и идеята да се свърже ERP системата с цеховете без система-посредник между тях. С въвеждането на системите за оперативно производството (MOM) като посредник между ERP системите и цеховете  се постига необходимата интеграция. Тя не покрива само процесите в производството, но и оказва влияние върху цялата верига на доставки и осигурява качество и поддръжка.

 • MOM4 Ползи

  Очакванатата възвръщаемост на инвестициите направени за MOM4 е по-малко от една година.

  Като цяло, следните подобрения могат да бъдат постигнати:

  • Увеличете използваемостта на активите от 10-20% чрез по-добро планиране, оптимизационни алгоритми, намаляване на времето за пренастройване и времето за престои
  • Увеличете изпълнените навреме доставки с 6-10%
  • Намалете производственото време с 30-40%
  • Намалете преработваната продукция с 5-10%
  • Намалете отпадъците (скрап) с до 10% чрез “институционализиране” на производствения процес
  • Намалете разходите за материални запаси с до 30%