Стандарти

ISA95Почти всеки, който е свързан с контрол и автоматизация или управление на производствени операции може да се възползва от познаването на стандарта ISA -95 – доставчици, крайни потребители, интегратори, техници, оператори, мениджъри и изпълнителни директори. Както заглавието “Интегриране на система за управление на предприятие” на стандарта ISA-95 (IEC 62264) показва, той третира темата за това как трябва да се интегрират бизнес системите на предприятията (ERP , SCM) с производствените и управляващи системи (SCADA, PLC, DCS). Стандартът ISA -95 е разработен с цел да се намалят разходите, риска и грешките, свързани с внедряването и прилагането на интерфейси между бизнес системите и системите за управление на производството.

B2MML е XML имплементация на семейството стандарти ANSI / ISA 95. B2MML се състои от набор от XML схеми написани на XML в W3C Schema език (XSD), които реализират моделите на данните в стандарта ISA -95. Предприятията прилагащи S95 могат да използват B2MML в проектите на интеграцията на бизнес системи, като ERP и SCM, с производствени системи, като Системи за Автоматично Управление (SCADA) и Системи за Оперативно Управление (MOM/MES)

 • Списък

  БДС EN 62264 (ANSI/ISA 95) – Интегриране на система за управление на предприятие
  Част 1: Модели и терминология
  Част 2: Принадлежности на модел на обект
  Част 3: Работни модели на управление на производствени операции
  *Части 4,5 са в процес на разработване

  ISO/IEC 22400 – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management

  ISA 88 – Batch Control
  B2MML – Business To Manufacturing Markup Language
  OPC – OLE for Process Control
  XML – Extensible Markup Language by W3C
  WSDL – Web Services Description Language by W3C
   

  Related standards

  ISO 9001, БДС EN 16949, БДС EN 13485: Системи за управление на качеството
  БДС EN  14001: Системи за управление по отношение на околната среда
  БДС EN 22000: Системи за управление на безопасността на хранителни продукти (HACCP) 
  БДС EN ISO 22000 (GMP): Добри производствени практики 
  БДСISO 27001: Информационни технологии. Методи за сигурност