Продукти

MOM4 е съвместим софтуер, базиран на стандартни продукти, които затварят празнината между производственото планиране и изпълнение. Основното предимство се намира във възможността, производителите да реагират и оперират в оптимални условия. Потребителите, които могат да се възползват от ползите на MOM4, варират от операторите в производството до изпълнителните директори. MOM4 Ви дава възможност да взимате правилните решения в реално време, както за определено производство, така и за цялата компания. Пълната MOM4 система включва пет важни и мощни продукта: MOM4Scheduling, MOM4Capacity, MOM4Execution, MOM4Reports и MOM4Resources. Всички продукти осигуряват гъвкав подход при събиране, организиране и разпространение на информация за производството и качеството във всяка една част на производството посредством уеб – базиран потребителски интерфейс. Пълният пакет МОМ4 е изцяло изграден на базата индустриални стандарти като B2MML и OPC, което позволява на системата да работи с всяка друга ERP или DCS / PLC система, без значение от производителя на продуктите за автоматизация.

Ползи

 • Повишаване на ефективността и гъвкавостта на бизнес процесите
 • Управление и подобрение на производството: производство, качество, управление на персонала и поддръжката, комуникация и интеграция на данни
 • Съвместим софтуер, който затваря празнината между ERP и производствените системи
 • Позволява вземането на решения за производствата и за цялото предприятие в реално време
 • Повишаване на производителността и добива, намаляване оперативните разходи и подобряване използваемостта на работната ръка
 • Последователно прилагане на начина на работа “Doing the Right Things Well” – което води до непрекъснато усъвършенстване, насърчавано от множество методологии, като например Лийн6Сигма
 • Характеристики

  • Използва се като платформа за имплементиране на:
  • – MOM4Production
  • – MOM4Quality
  • – MOM4Maintenance
  • – MOM4Inventory
  • Уеб базиран графичен интерфейс
  • Напълно конфигурируема от крайния потребител платформа
  • Поддържани индустриялни стандарти:
  • – ANSI / ISA 95 (IEC / ISO 62264)
  • – B2MML (WBF)
  • – OPC
  • – XML and Web Services
  • – Поддържа Microsoft и Oracle бази данни
  • Стандартна съвменстимост със SAP
  • Стандартна съвместимост със системи за автоматизация (PLC, DCS, и т.н.)
  • Може да поддържа до няколкостотин потребители