MOM4 Capacity

MOM4Capacity представя и дава информация за капацитета на оборудването, във времето и неговия баланс. Планирането на капацитета е необходим на организацията за да отговори променящите се изисквания към нейната продукция. Общия капацитет е разделен в три основни групи: резервиран, свободен (на разположение), и недостижим капацитет. Тъй като, една машина може да работи една или две смени – което прави 8/16 часа, а самата машина е налична 24 на ден. Капацитет е от съществено значение за определяне на смени и показва кога различните машини са на разположение. Въз основа на наличността, машините могат да бъдат резервирани и по-добре използваеми. MOM4Capacity също показва кой екип работи, която смени и колко машини са включени в този процес. Поради тясната връзка между MOM4Capacity и MOM4Scheduling, двата продукта работят най-добре заедно и водят до най-голяма полза, когато са закупени заедно.

Ползи

 • Задоволява на изискванията на пазара, като например: Кратък срок за доставка, доставяне на готовата продукция навреме, бърза и надеждна информация
 • Бърза реакция на изместване на търсенето на клиентите, пазарните условия и други неочаквани събития
 • Намаляване на складовите наличности и времето за производство
 • Отчита необходимостта от капацитет напред във времето
 • Намален риск от понижаване на нивото на услугите чрез по-добро управление на активите на компанията
 • Намален риск, свързан с промени в последния момент в производствения план
 • Характеристики

  • Определяне на работни периоди чрез шаблони
  • Управление на календари – подробен дневен календар за всеки разходен център, включително свързаните с тях смени и екипи
  • Резервиране и визуализация на времевите слотове на капацитета
  • Балансиране и за изравняване на капацитети
  • Ресурсни профили и шаблони
  • Лесно пренареждане на задачите между машини с подобни операции