MOM4 Engineering

Пакетът MOM4 е кулминация на иновативна технология съчетаваща: разпределено приложно проектиране, обектно-ориентирани методологии за програмиране и многопластова Service Oriented Architecture (SOA) и едно широко разбиране на производството, приложено към нуждите на бизнес и интеграцията. Гъвкавостта на NearSoft MOM4 ни дава възможност да предлагаме персонализирано решение за интеграция. Начините за интеграция се основават на технически решения, включително наличието на инсталирани системи, цената на нови такива и интеграция им със съществуващите системи. Това може да включва няколко системи ПО поддръжката, качеството, производството и складовото стопанство, както и няколко системи за логистика.

MOM4 е конфигурируемо решение на базата на стандартната ISA95. MOM4Engineering е инструмент на администратора за всички MOM4 продукти и е инструмент базиран на прост интерфейс за конфигуриране S95 бизнес обекти и свойства, процесини тагове езикови ресурси, комуникационни транспортни обекти, потребителски скриптове и т.н. Например, клиентът може да създаде и променя бизнес обекти за ново оборудване, което автоматично ще бъде свързано с останалата част от системата. Използвайки на инструментът MOM4PageBuilder, потребителят може да създаде и персонализира дисплеи/репорти и да ги предоставя на други потребители.

Ползи

 • MOM4 продуктите са базирани на стандартни общи бизнес обекти, както е описано от стандарта ISA 95, който обхваща непрекъснати, периодични и дискретни процеси. Необходими са минимални промени по проекта.
 • Персонализирано съдържание и оформление на страниците. Пускайте, създавайте или персонализирайте: това зависи от вас. Не са необходими специализирано програмиране или знания по уеб програмиране. По-ниска крайна цена на придобиване (TCO).
 • библиотека с предварително конфигурирани визуални елементи като филтри, таблици, диаграми, гантове, календари, контроли и т.н.
 • експортиране и импортиране на контроли. Многоезична поддръжка. Разширено ръководство за употреба.
 • Характеристики

  • Стандартни продукти
  • Изграждени на базата на ISA 95 бизнес обекти
  • Поддържа WBF B2MML XML (Business To Manufacturing Markup Language)
  • MS Windows Server
  • MS.NET Framework
  • Internet Explorer и Firefox
  • MS SQL Server и Oracle база данни
  • MS WCF (Windows Communication Foundation)
  • OPC
  • Стандартен хардуер
  • Експортиране в MS Excel
  • Експортиране и импортиране
  • Интеграция с MS SharePoint