MOM4 Execution

 

MOM4Execution отговаря за изпълнението и проследяването на поръчките, проследяване на производството, събиране на данни, управление на престоите и оборудването. След като генералният план е готов, той се изпраща към производството за изпълнение. След това поръчките се групират по предефинирани параметри в кампании за всяка една машина със съответните ресурси за консумиране. Операторът или системата за управление ще сигнализира кога и в какъв ред трябва да се извърши следващата поръчка. Информацията за процеса на производство се получава и съхранява в база данни, което дава възможност събраната информация да се използва по-късно за по-нататъшен анализ и отчетност. След като един продукт финиширан на първата стъпка, се маркира като такъв и ще продължи към следващата стъпка автоматично. По време на всеки производствен процес, се събира и  информация за качеството на продукцията. В случай на прекъсване по време на изпълнението, операторът може да въведе информация като причини за спирането или повредата. Престой могат да бъдат открити и от самата система.

Ползи

 • По-добра видимост на производствения процес
 • Устойчиви подобрения в изпълнението на производството
 • Възможност за поемане на превантивни и коригиращи действия
 • Възможност за своевременни корекции, за гарантиране на максимална ефективност, реактивност и гъвкавост на базата на информация в реално време
 • Намаляване на складовите наличности и времето за производство, като същевременно се увеличава производителността
 • Дава възможност на производителите да реагират и оперират непрекъснато при оптимални условия
 • Дава информация относно кога и къде е всеки продукт по всяко време, дори и в междинните складове
 • Информация за производството в реално време на разположение на всички
 • Характеристики

  • Списъци за изпълнение (кампании) на работни поръчки
  • Изпращане на настройки директно към контролерите
  • Идентификация и проследяване на продукта
  • Текущи складови наличности
  • Автоматично събиране на данни
  • Утвърждаване и проверяване на всеки етап от процеса
  • История на материала (генеалогия)
  • Управление на престоите
  • Аларми и събития
  • Външна комуникация с PLC, DCS, и т.н.
  • OPC поддръжка