MOM4 Reports

MOM4Reports е гъвкава система за репорти, която предоставя информация за управлението на данните и цялостното производство. Информацията от всички операции се вписва или се събира, а по-късно може да бъде представена използвайки, предварително дефинирани системни репорти или персонализирани репорти създадени за конкретен потребител.

MOM4Reports е базирана на “web part” технологията на Microsoft. Web Parts е интегриран набор от контроли за създаване на уеб сайтове, които позволяват на крайните потребители за променят на съдържанието, вида и поведението на уеб страниците директно от браузъра. Измененията могат да се прилагат за всички потребители на сайта или за всеки потребител поотделно. Когато потребителите променят страниците и контролите, настройките могат да бъдат записани, като потребителски предпочитания за всички бъдещи сесии на браузъра, тази функция се нарича персонализация. Тези възможности на web parts могат да дадат възможност на крайните потребители да персонализират уеб приложението динамично, без намеса на разработчик или  администратор.

Ползи

 • Пълна генеалогия и проследяемост на информацията за всеки продукт
 • Исторически данни представящи производителността, които могат да бъдат използвани за анализи и оптимизация на процесите. Целеви карти, KPI , OEE. и т.н.
 • Информация в реално време за идентифициране и отчитане на проблеми. Можете да проверявате навсякъде и по всяко време през производствената мрежа (intranet), използвайки богатия уеб базиран интерфейс на МОМ4
 • Персонализиране съдържание и оформление на страниците, пригодени да отговарят на определени изисквания за всички категории работници и мениджъри в предприятието. По този начин бизнес процесите могат да бъдат разгледани от много различни гледни точки
 • По-добре информирани и подпомагани оператори и мениджъри. Решенията взимани в реално време правят по-ефикасна веригата на доставки и намаляват загубите на време и материали
 • Интеграция с производствените портали като SharePoint и SAP
 • Характеристики

  • Производствени репорти: по смени, дневни или месечни
  • Репорти за качеството на продукта
  • Репорти за готова продукция
  • Осигуряване на качеството
  • Репорти за поддръжката
  • Репорти за престои, Парето диаграми, репорти за повреди
  • Технически репорти
  • Репорти за консумация
  • Енергийни репорти
  • KPIs и ОЕЕ
  • Интеграция с MS SharePoint
  • Експортиране на данни в Excel
  • Стандартна комуникация с ERP (SAP)