MOM4 Resources

MOM4Resources съдържа информация и визуализация на корпоративните ресурси, включително материали, оборудване, персонал, както и процесни сегменти. Всяка категория дефинира различните ресурси чрез събиране на конкретна информация, като например:

Материали: пълното определение и класификация на материалите; включва стандарти за осигуряване на качеството ; размер, химичен състав и други важни и конкретни параметри Оборудване: описва възможностите, ограниченията / производителността за различните материали, тестове за калибриране и поддръжка Персонал: Брой на хората, постигнати квалификации, обучение (миналото и в процес на завършване) и маркери с лична информация Процесни сегменти: съчетава информация за хората, оборудването и материалите, това е логическо групиране, което съответства на разходен център определя зависимостта (как, кога, след колко време)

MOM4Resources съдържа продуктови дефиниции – “Какво е необходимо за да се направи продукта?” Там се определят на даден продуктовите маршрути и различните стъпки на процеса. Процесите са организирани в последователни или паралелни маршрути и винаги завършват с междинен или краен продукт. Четирите категории ресурси са от съществено значение при определянето на производствените маршрути за междинните и крайни продукти. Някои маршрути се генерират автоматично въз основа на правила.

Ползи

 • Предоставя дефиниции за всички ресурси използвайки индустриални стандарти като ANSI/ISA 95, IEC/ISO 62264, OPC и т.н.
 • Управление и подобрение на производството: качество на продукцията, управление на персонала и поддръжката, Комуникация и интеграция на данни
 • По-високо и унифицирано качество на продукта
 • Записва обучения и резултати от квалификационни тестове за всеки работник, работоспособност и резултати от калибриране за всяка една машина, резултати изпитването на качеството на материалите
 • Характеристики

  • Унифицирана система за кодификация на:
  – Материали
  – Хората
  – Оборудване
  • Единни производствени практики
  • Правила за производство на продукта и дефиниции
  • Стандартизирани рецепти
  • Комуникация с всяка система за управление (PLC, DCS) за изпращане на съответната рецепта (настройки)