MOM4 Scheduling

MOM4Scheduling дава възможност за предварително дългосрочно и краткосрочно планиране, предоставя възможност за изготвянето на генерален план и управлява производствените и работните поръчки. След приемането на всички клиентски поръчки, те биват групирани по сходни продукти и пуснати в производствени поръчки (ПП). Във всяка определена стъпка, има информация за консумиран и произведен  материал. MOM4Scheduling измерва и пресмята всяка трансформация на материала (като например  намаляване на дебелината), същата тази информация е тясно интегрирана в MOM4Resources, където определенията и маршрутите на материалните потоци са лесно достъпни. Наличието на скрап (брак, фира) също се отчита и може да бъде предвиден в бъдеще с помощта на MOM4. След това ПП могат да се “къстъмизират” и планирането на производствения процес може да започне от самото началото или от предварително определена междинна стъпка.

Ползи

 • Задоволява на изискванията на пазара, като например: Кратък срок за доставка, доставяне на готовата продукция навреме, бърза и надеждна информация
 • Бърза реакция на изместване на търсенето на клиентите, пазарните условия и други неочаквани събития
 • Намаляване на складовите наличности и времето за производство
 • Възможност за поемане на превантивни и коригиращи действия при съвместна работа на MOM4 с ERP системи с цел формирането на  единна информационна система за цялостното производство

ERP системите сами по себе си, често не разполагат с необходимата детайлна информация, необходима за планиране на конкретни производствени дейности, на производственото оборудване, или за персонала, но MOM4 може!

 • Характеристики

  • Генерално планиране
  • Подробен производствен график
  • Работни поръчки
  • Препланиране, синхронизация и къстъмизиране на поръчки
  • Симулация
  • Оптимизация по метода на тясното място
  • Алгоритъм за изчисляване време и теглото на заготовки и скрап за всяка работна поръчка
  • Двупосочна комуникация с ERP (SAP)