Бизнес консултации

Lean graph

Много  консултантски фирми предлгат на своите клиенти да увеличат добавената стойност за техния бизнес посредством въвеждане на най-добрите бизнес практики в стратегическото и оперативното управление. Те правят оценка и след това предлагат план за изпълнение. След като проектът приключи, персонала може да се върне към предишните си практики, които включват загуби или може да се наложи да се  направят необходими промени и по невнимание да се добавят загуби обратно в процесите. В NearSoft, ние отиваме по-дълече. Ние работим съвместно с клиентите, за да трансферираме техните знания, използваме модерни технологии и методи, и издигаме способностите на персонала на съвсем ново ниво.

Посредством поддържане на автоматизиран контрол и управление на работния процес, фирмите имат много по-добър шанс за намаляване на загубите в дългосрочен план. Стандартни работни процедури се вграждат в МОМ системата за оперативно управление, което помога на леан инициативите да достигнат следващото ниво на подобрения. С стандартни работни процедури и електронна среда за Kaizen, динамиката на промените остава висока, загубите се елиминират, работните процеси се наблюдават и контролират, и печалбите растат от година на година.

Дейностите по бизнес консултиране могат да се извършат като подготвителна фаза на един МОМ проект, преди внедряването на системата или като самостоятелно проучване. За повечето МОМ проекти, поне част от тези дейности се изпълняват, за да се подготви правдоподобен бюджет и график за проекта.

 

 • Услуги

  Нашата цел е да предоставим на клиента надежни и компетентни технологични съвети, осигуряващ оптимален подход за внедряване на компютризирана системи за оперативно управление на производството.
  • Бизнес анализ и концептуализация на софтуерните решения
  • Съвместна подготовка и изготвяне на технико-икономически задания
  • Проучване за осъществимост, за технологични подобрения и създаване на прототипни решения
  • Блупринт и подготовка на пълна техническа спецификация
  • Планиране и управление на софтуерни проекти