Технически задания

Технико-икономическото проучване е необходим процес във всяка организация, като първа и задължителна фаза от всеки голям проект. То може да бъде описано в текстови документи или представено в графични модели. Постигането на единомислие от всички участници е от решаващо значение за подобряването на работния процес.
Тези усилия често водят до дълбоко разбиране на взаимовръзките в процесите, или липсата на такива, разкривайки причините за неефективност, които са довели до желание за подобрение. NearSoft използва език за извличане на бизнес знания и документирането им в модели и диаграми за представяне на всички аспекти от бизнес процеса, изразени в следните измерения:

 • КАКВО (какво правим?)
 • КОЙ (кой го прави?)
 • КЪДЕ (къде ще го направим?)
 • КАКВА (каква информация ни е необходима?)
 • КОГА (кога ще го направим?)
 • КАК  (как да направим така, че всички елементи да си взаимодействат)

Успехът на един МОМ проект зависи до голяма степен от това как точно изискванията към софтуера са дефинирани.
Технико-икономическото проучване е особено важно за големи проекти, особено когато изпълнението на проекта е ограничено във времето и определения бюджет е от решаващо значение.

 • Инструменти

  NearSoft е избрал да използва Systems Modeling Language (SysML) като език за моделиране на инженерни приложения. Той поддържа спецификация, анализ, проектиране, проверка и заверяване на бъдещи системи. SysML се определя като продължение на Unified Modeling Language (UML). Тази интегрирана среда за моделиране ни позволява да:
  • Описание на системните изисквания посредством тяхното моделиране
  • Проектиране на системи и вложени подсистеми посредством Използването на блокови диаграми.
  • Анализ на поведението на системата посредством диаграма на типичните случаи на употреба, преглед на взаимодействие, диаграми на дейността и машина на състоянията.
  • Дефиниране на динамиката на системата и проверка за коректност.