Обучения

trainingЗа да отговаря на високите изисквания на нашите вътрешни и външни стажанти, NearSoft възприема принципите за удовлетвореност на клиентите. Това гарантира, че нуждите от обучение на участниците в семинари и курсове са удоволетворени и е постигната взаимна полза, както за клиентите, така и за NearSoft.

Различните целеви групи биват разпределяни в различни категории от клиенти и партньори на NearSoft и се нуждаят от различна информация и знания, за да са в състояние да изпълняват всички функции в професионалния си живот.

NearSoft предлага изцяло разработени курсове, които могат да бъдат пригодени по всяко време към специфичните потребности от обучение на определена целева група. Пълните курсове на обучение могат да бъдат категоризирани в две основни групи:

 • Курсове по бизнес процеси и средства (не са свързани с продукта). Те са предназначени за мениджъри, производствен/оперативен и ИТ персонал.
 • MOM4 курсове (свързани с продукта). NearSoft има разработени курсове, които подпомагат различните категории от MOM4 потребители и улесняват изпълнението на ежедневните им задачи.

Всички водещи на курсовете на NearSoft имат голям преподавателски опит. Курсовете се провеждат от ръководителите на NearSoft, експерти и работещи извън NearSoft (гост-преподаватели от университети, наши клиенти и др.)

 • Курсове

  Стандарти

  1. MES/MOM теория и стандарти – БДС/ISO 62264 (ISA 95) 

  МOM4

  1. Основен – за оператори, КК, продажби, поддръжка и др.
  2. Напреднал – за бригадири, началник смяна, производствени мениджъри и др.
  3. Експертен – за плановици, началник доставки и др.
  4. Мениджър – за мениджъри, управители и др.
  5. Администратор – за системни администратори на MOM4 и др.