Интегрирани СУП

 

 

Индустриалните IT решения и тяхната способност за бързо възвръщане на вложените в тях инвестиции привличат вниманието на производствените предприятия по две основни причини:

  • Реализацията на производството е свързано с генериране и използване на голям обем от информация.
  • Помага за по-пълно използване на производствените мощности и производственото оборудване, което от своя страна води до повишаване на ефективността.

На производителите им се налага да отговарят много точно на изискванията на пазара, да бъдат максимално гъвкави и да предлагат постоянно високо качество на продукцията си. Такива пазарно ориентирани стратегии изискват интегрирани управленски решения и пълно интегриране между административни (бизнес) и производствени процеси.

Manufacturing Execution Systems (MES) дава необходимата информация, за да се оптимизират производствените дейности от получаване на поръчките до производството на готовата продукция. Използвайки актуална и точна база от данни MES инициира, направлява, реагира и докладва за дейности в предприятието в реално време. MES е съставена от системи, които осъществяват връзка между различните информационни нива в предприятието: Open Control Systems (OCS), Enterprise Resource Planning (ERP) и други логистични и финансови системи.
Collaborative Production Management (CPM) е решение от следващо поколение на Manufacturing Execution Systems (MES). CPM се грижи за пълната прозрачност на производствените процеси, използвайки Internet или Intranet.

  • Характеристики

    Компанията NearSoft предоставя неповторими възможности за Оперативно Управление на Производството, обхващащи цялостното предприятие, посредством единна MOM4 платформа. MOM4 обхваща управлението и изпълнението на всички производствени оперативни процеси, включително свързаните с произвеждането, качеството, складовото стопанство, поддръжката, работната ръка и веригата на доставки. Чрез предоставянето на много по-големи функционални възможности в сравнение с традиционните Manufacturing Execution System, MOM4 предлага система за планиране на бизнеса с необходимите проследяемост и управление на производствените операции за подобряване на гъвкавостта, повишаване на качеството и намаляване на себестойността на продукцията.