MOM4 Maintenance

Поемете контрола върху дейностите по поддръжка!

Решението MOM4Maintenance, функционира като компютъризирана система за управление на поддръжката (CMMS). CMMS е софтуер, база данни, която предоставя съществена информация за организацията на дейностите по поддръжка, предназначени за по-добра подготовка и подпомагане на техници и оператори.

MOM4Maintenance помага с работни поръчки за поддръжка (Maintenance work orders), дава възможност за превантивна поддръжка, по-добро управление на активи, управление на складовото стопанство и безопасността. MOM4Maintenance дава сведение за планираните дейности по поддръжка, наличие на ресурси (материали, оборудване, персонал и процесни сегменти), различните производствени разходи и следене на важна информация за работния процес, престои, и проблеми, ако има такива. MOM4Maintenance е решение за превантивна поддръжка, което Ви позволява да следите графици, инспекции и работоспособност на машини, да се реагира и да се предотвратяват евентуални усложнения. По-добро управление на активи, се осъществява от MOM4 чрез непрекъснато представяне на доклади и запис на данни за вашето оборудване и дейности по поддръжка.

Ползи

 •  Подобрена ефективност на вашето оборудване чрез прилагане на ОЕЕ (цялостна ефективност на оборудването) – за намаляване на непланирани спирания и подобряване ефективността на производстовото и качеството на продукта
 •  Оптимизиране на производителността и използваемостта на активите чрез по-добро използване и управление на ресурсите, свързани с поддръжката
 •  Намалени разходи за поддръжка и подобряване на използваемостта на машините, чрез преминаване от традиционната превантивна поддръжка към поддръжка в зависимост от състоянието на обурудването /или към прогнозирана поддръжка
 •  Интегриране на управлението на техническото обслужване в системата ви производствено изпълнение
 •  Проследяване и отчитане на производителността на обслужващия персонал
 •  Намален капитал свързан със стандартизирането на по-малко части
 • Характеристики

  • Модел по Поддръжката (материали, оборудване, хора)
  • Правилата за поддръжка и насоки
  • Планирана поддръжка
  • Управление на капацитети и календари
  • Планиране на дейностите и генериране на поръчки за поддръжка
  • Събиране на данни за поддръжката
  • Ръчни формуляри за записване
  • Управление на алармените събития
  • Репорти за извършената поддръжка
  • Връзка с производствените данни
  • Свързване с външни CMMS или ERP модули