MOM4 Quality

Интегрирайте управлението на лабораторията с цялостното производство на компанията!

Решениeто MOM4Quality функционира като система за управление на качеството. То предоставя управление и репорти за процесите по качеството, като в същото време дава насока за изпълнението им. Решението Ви помага да се достигне Тотално Управление на Качеството (TQM). TQM е управленски подход, който предоставя важна информираност за качеството на всеки организационен процес. Управление на качеството осигурява контрол на качеството, осигуряване и подобрение на производствените процеси. Управлението на качеството с MOM4 гарантира, че вашите продукти са проектирани и произведени в съответствие с нуждите на клиентите. Основните части за контрол на качеството включва осигуряване на качеството (QA), тестване на продукцията за покриване на стандартите по качество и статистически контрол. Осигуряването на качеството е планиран и методичен процес, подпомаган от MOM4, който дава увереност, че Вашата продукция е годна и отговаря на първоначалните цели и изисквания. Въз основа на информацията, събрана от MOM4Quality, мениджърът може да взима решения за качествени подобрения. Те могат да включват подобрения в управлението на продукта, процеса или персонала. MOM4Quality може да работи самостоятелно или да бъде интегриран в съществуваща ERP и/или LIMS системи, като по този начин да позволи по-нататъшни функционални ползи.

Ползи

 • Поддържане и внедряване на Лийн6Сигма програми
 • Проследяемост в реално време, и обратна връзка за проблеми свързани с качеството
 • Подобрено използване на капацитета на лабораториите
 • Намалено време за обработка на проби
 • Непрекъснато валидиране и контрол на качеството
 • Защита от потенциални бъдещи проблеми с качеството
 • Предимства

  • Модел на качеството (материали, оборудване, хора)
  • Правила за изпитване на качеството и насоки
  • Планиране тестове за качеството
  • Управление на капацитети и календари
  • Събиране на проби
  • Ръчни формуляри за записване
  • Репорти за качество
  • Репорти за извършените анализи/тестове
  • Списък за извадкови изследвания
  • Репорти за съответствие
  • Връзка с производствените данни
  • Свързване с външни LIMS или ERP модули за качество