Преглед на предлаганите услуги

NearSoft разработва комплексни софтуерни системи с прилагане на авангардни технологии. Натрупаният практически опит и експертни знания могат да бъдат от полза за всяко производство, което внедрява ИТ решения. Консултантските услуги на NearSoft са гаранция за успеха на Вашия ИТ проект и бързата възвращаемост на инвестираните средства.

В обобщение, NearSoft предлага комбинация от управленско консултиране и софтуерни решения за подпомагане на бизнеса при постигане на съвършенство в производството. Фокусираме се върху предоставянето на висококачествени индустриални софтуерни решения, намаляване на разходите и предоставяне на експертни услуги с нашия квалифициран и опитен екип.

Title

Ключови предимства:

– Ниски разходи по поддръжка – NearSoft предлага потенциал за значително намаляване на разходите за разработка и поддръжка на софтуер, до 70%.

– Предоставяне на експертиза на високо ниво както в бизнес, така и в технологичните области.

-Богат опит в софтуерните услуги и разработки

– Компанията разполага с екип от високо квалифицирани и коректни IT специалисти и специалисти в бизнес и индустриалната сфера

– NearSoft използва усъвършенстван и прецизен процес на софтуерна разработка и и набляга на осигуряване на качеството, за да гарантира съвършенството на техните решения.

-Прозрачни бизнес отношения и насърчаване на откритата и честна комуникация с клиентите.

Бизнес консултиране

Title

Много консултантски фирми имат за цел да увеличат добавената стойност на техния бизнес посредством въвеждане на възможно най-добрите практики в стратегическото и оперативно управление, обикновено чрез оценки и планове. Въпреки това, след като проектите приключат, организациите често се връщат към разточителни процеси, които включват загуби. В NearSoft ние отиваме отвъд, като работим съвместно с клиентите, за да трансферираме техните знания, мисленето и екипните способности на персонала.

NearSoft набляга на управлението на работните процеси за устойчиво намаляване на отпадъците чрез автоматизиране на контрола на процеса. Този подход интегрира стандартните оперативни процедури (SOP) в системите за управление на производствените операции, позволявайки усъвършенствани щадящи инициативи. Това води до трайно намаляване на отпадъците, непрекъснато подобряване на Kaizen и продължаващ импулс.

Дейностите по бизнес консултиране с NearSoft могат да бъдат интегрирани във фазите на проекта или да се извършват отделно. Тези дейности осигуряват точни оценки на бюджета и времевата рамка на проекти за управление на производствените операции. Нашата основна цел е да предложим на клиентите разумни технологични съвети за ефективно внедряване на компютъризирана система за управление на производствените операции. Това включва задачи като анализ на бизнес казуси, софтуерна концептуализация, съвместно разработване на бизнес и технически изисквания, проучвания за осъществимост, създаване на прототипи на решения, подготовка на технически спецификации и планиране и управление на софтуерни проекти.

Анализ на изискванията

Технико-икономическото проучване е необходим процес във всяка организация, като първа и задължителна фаза от всеки голям проект. То може да бъде описано в текстови документи или представено в графични модели. Постигането на единомислие от всички участници е от решаващо значение за подобряването на работния процес. Тези усилия често водят до дълбоко разбиране на взаимовръзките в процесите, или липсата на такива, разкривайки причините за неефективност, които са довели до желание за подобрение. NearSoft използва език за извличане на бизнес знания и документирането им в модели и диаграми за представяне на всички аспекти от бизнес процеса, изразени в следните измерения:

 • КАКВО (какво правим?)
 • КОЙ (кой го прави?)
 • КЪДЕ (къде ще го направим?)
 • КАКВА (каква информация ни е необходима?)
 • КОГА (кога ще го направим?)
 • КАК  (как да направим така, че всички елементи да си взаимодействат?)

Успехът на един МОМ проект зависи до голяма степен от това как точно изискванията към софтуера са дефинирани. Технико-икономическото проучване е особено важно за големи проекти, особено когато изпълнението на проекта е ограничено във времето и определения бюджет е от решаващо значение.

Разработване на софтуер

Индивидуалните изисквания на клиента се изпълняват според изискванията на нашата разработка на софтуер. Индивидуалните изисквания не винаги могат да бъдат постигнати със стандартен софтуер. С модерни, налични в търговската мрежа инструменти за програмиране ние разработваме специфични за потребителя, MOM4-съвместими и с възможност за издаване функции, според изискванията на нашите клиенти. NearSoft е отдаден на принципите на Lean Software Development. Принципите, които стоят в основата на процесите на Lean Software Development са:

 • Следване на подход изискващ системно мислене и проектиране
 • Възникващите резултати могат да бъдат повлияни чрез проектиране на контекста на сложна адаптивна система
 • Респект към хората (като част от системата)
 • Използване на научен метод (за стимулиране на подобрения)
 • Насърчаване на лидерството
 • Генериране на видимост (в работата, работния процес и работата на системата)
 • Намаляване времето на потока
 • Намаляване на отпадъците, с цел подобрение на ефективността

За да гарантираме проследимостта и безопасността на генерирания изходен код, ние използваме една от най-популярните системи за управление на промените. Всяка доставена част от софтуера преминава строг корпоративен процес за осигуряване на качеството, който включва използването на най-съвременни тестове и инструменти за автоматизация на тестовете. NearSoft използва най-добрите индустриални практики, насоките на международните стандарти и специализиран софтуер за управление на проекти, за да осигури пълна прозрачност и управляемост на проектните дейности за клиента.

Поддръжка

 

Нашите услуги не свършват с имплементирането на системата. При използването на MOM4, можете да разчитате на пълна продуктова и техническа поддръжка от NearSoft. Услугите по поддръжка могат да се предоставят посредством телефон, имейл и уеб. Всички тези възможности за поддръжка осигуряват бърза и последователна денонощна реакция на клиентските запитвания.

Нашият обслужващ персонал е лесно достъпен по телефон или по електронната поща, 24×7 и предоставя изчерпателна продуктова и техническа помощ.

Уеб-базирана система за заявки за поддръжка – Ticket System  (налична само за регистрирани потребители).