Дигитални

ПРОИЗВОДСТВО

Дигитализирано производство

Дигитализацията на производството с МОМ4 увеличава ефективността и точността на произ-водствените процеси, подобрява контрола на качеството и намалява разходите за работна сила и ресурси. Като резултат, дигитализацията на производството подобрява конкурентоспособността на предприятието и му помага да се адаптира към бързо променящите се пазарни изисквания.

Дигитализирана поддръжка

Дигитализираната поддръжка предоставя значителни ползи, като подобрява предвиждането на откази и предотвратява неизправности на оборудването, което намалява забавянията в производствения процес и намалява разходите за планова поддръжка. Освен това, тя увеличава ефективността на обслужващия персонал, като им предоставя по-бърз и точен достъп до информация и ресурси, необходими за ремонти и поддръжка.

Индустрия 4.0

Дигитализацията на производството, често известна като Индустрия 4.0 или Четвърта индустриална революция, има значителни влияния върху производствените процеси и индустриалния сектор. Индустриалните предприятия, които инвестират в технологии и иновации в тази област, могат да бъдат по-конкурентоспособни и да се адаптират по-добре към бързо променящите се пазарни условия.

"Оптимизиране и стандартизиране: MOM4 – Вашият път към съвършенство в производството и поддръжката!“

NearSoft предоставя методология и технология за интегрирана обработка на оперативната  информация в реално време. Революционизирайте производствените операции с MOM4. Нашият холистичен подход към Индустрия 4.0 помага на нашите клиенти успешно да трансформират своя бизнес.

В какво вярваме

Мисията на нашата компания е да помага на клиентите ни да подобрят ефективността на работата си, като им предоставя полезни ИТ инструменти, които да подпомагат техните бизнес нужди. Правейки това, ние се придържаме към набор от фирмени ценности и принципи. С времето тези принципи могат да се развиват и променят, но общият дух на професионализъм и отговорност ще остане същият.

Как работим

Качество – Ако някой се заеме с нещо, той трябва да го направи добре. В дългосрочен план нискокачествените продукти разочароват всички – този, който ги произвежда, този, който ги е продал, този, който ги е купил и най-вече този, който трябва да ги използва всеки ден. Ние не пренебрегваме отговорността, свързана с този сериозен ангажимент, и се стремим към най-високото качество.

Нашата страст е нашата работа

Работа в екип – Работата в екип е изключително важна за нашия успех. Когато хората са мотивирани и вдъхновени от това, което правят, те постигат по-големи успехи и са по-доволни от своята работа. Когато страстта и работата се съчетаят, това може да създаде благоприятни условия за личен и професионален растеж.

Защо да изберете нас?

=

Знания и опит

През повече от 25 години нашите експерти се основават на своя опит в областта на производствените процеси, инженерната си експертиза и софтуерните си умения, с цел да подобрят оперативните дейности на своите между-народни клиенти от разно-образни индустрии.

=

Потребителски интерфейс

MOM4 е софтуерна платформа за управление на уеб съдържание, която предоставя интуитивен и удобен за потребителя интерфейс. MOM4 позволява на потребителите да създават и управляват уебсайт, без да се налага да знаят как да създават програмен код.

=

Стандарати

MOM4 е надеждна инвестиция, базирана на международни стандарти (БДС/ IEC/ISO 62264 (ANSI/ISA95), OPC UA, и др.) и Reference Architectural Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0).

=

Рентабилност

МОМ4 значително намалява рисковете и времето за изпъл-нение на подобни проекти, като предлага значителни ползи и спестявания за вашата организация.

Нюзрум

CrowdReviews.com Logo
The crowd rates us 5.0 out of 5.0

Read all 1 Reviews / Write A Review