Партньори – Вътре в храма на доверието! Сътрудничеството изисква доверие. Без доверие организациите не могат да проектират и използват вида отворени информационни структури, които са толкова критични за диалога и развитието. Тръстът не само улеснява сътрудничеството, но също така намалява разходите за договор и мониторинг. Три неща са абсолютно критични при определянето на кого да се доверите: компетентност, грижа и характер. NearSoft се гордее, че е свързан с някои от най-престижните доставчици на технологии в индустрията. Като партньор за внедряване на ABB, NearSoft е в състояние да предостави водещи в индустрията корпоративни системи и софтуерни решения. Нашето партньорство за разработка на софтуер Microsoft® Silver предлага постоянен достъп до техническа експертиза и ранен достъп до нови технологии, което ни дава конкурентно предимство при въвеждането на мощни нови функции в нашите продукти. Нашите партньорства с университети и образователни организации подготвят специалисти с необходимата компетентност за Индустрия 4.0. Нашето членство в браншови организации предоставя възможности за работа в мрежа, достъп до прозрения за индустрията и застъпничество за индустриална цифровизация. Освен това, той насърчава доверието и отваря врати за бизнес възможности и предоставя ценни ресурси и подкрепа.
Microsoft
Bulgarian Association Information Technologies
UCTM
ERP Academy
ABB
PARA
MESA
Партньорска програма Целта на нашата партньорска програма е да разширим нашата партньорска общност, като продължим да привличаме висококвалифицирани партньори, с местно присъствие и допълващи решения към MOM4. Чрез обучение и сътрудничество по клиентски проекти ние ще гарантираме, че всички наши партньори имат най-добрите умения и компетенции, необходими за предоставяне на добавена стойност и висока удовлетвореност на клиентите. Нашите партньори са в основата на нашите амбиции за растеж и трябва да разбират тенденциите в индустрията, нуждите на клиентите и да имат обширни познания за местните обичаи и езици. Партньорите ще могат да подкрепят нашите клиенти при оптимизирането на производствената им среда и да осигурят бърза и надеждна възвръщаемост на инвестициите. Нашата партньорска програма има ясна цел да привлече екосистема от партньори и системни интегратори, които се фокусират върху продажбите, внедряването, интеграцията, обучението и поддръжката. Част от нашата стратегия е да участваме в диалог със консултанти, съветници, анализатори и други експерти в индустрията за постигане на най-добри резултати за крайните клиенти. Изградихме програма за постепенно развитие на партньори за да им помогнем по-бързо да придобият опит с MOM4 и да достигнат рентабилност.